Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Piotr Pytel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta firmy Piotr Pytel i użytkownika serwisów oraz
czasopism należących do firmy Piotr Pytel obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://klubstoryteller.pl/polityka-prywatnosci/.
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Piotr Pytel nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i
czasopism. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów,nie prenumerować czasopism należących do firmy Piotr Pytel oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez firmę Piotr Pytel.
Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisów należących do firmy Piotr Pytel możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.
Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
Subskrypcja bezpłatnych czasopism
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do firmy Piotr Pytel wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail.
Pola te są obowiązkowe.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma.
Imię pozwala firmie Piotr Pytel zwracać się do czytelników po imieniu.
Zamawianie usług i produktów
Zamawianie usług i produktów oferowanych przez firmę Piotr Pytel wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
Niezapowiedziane Wiadomości
Piotr Pytel zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Piotr Pytel rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów oraz partnerów firmy Piotr Pytel.
Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych firmy Piotr Pytel.
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.